Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MỸ 06/05/2021
2 NGUYỄN TRẦN QuỲNH NHƯ 06/05/2021
3 PHẠM TRÚC THI 06/05/2021
4 Phan văn thanh 06/05/2021
5 NGUYỄN THỊ HÒA 06/05/2021
6 Trần Thị Thương 06/05/2021
7 Lưu Văn Sáng 06/05/2021
8 dương thị kim tuyết 06/05/2021
9 Nguyễn Trương Thụy Trúc Phương 06/05/2021
10 Đăng Thị Thanh Vân 06/05/2021