Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI QUANG TRUNG 15/08/2022
3 Trần Thị Thủy Tiên 15/08/2022
4 PHẠM ĐỨC TRỌNG 15/08/2022
5 NGUYỄN THỊ THÙY NHI 15/08/2022
6 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 15/08/2022
7 Lê Thị Huyền Anh 15/08/2022
8 TRẦN VĂN THI 15/08/2022
9 Nguyễn Thị Kiều Diễm 15/08/2022
10 ĐINH VĂN BẮC 15/08/2022