Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Xuân Thiện - Bùi Thị Thanh Huyền 18/05/2022 30/05/2022
3 NGUYỄN XUÂN KÝ 18/05/2022 23/05/2022
4 NGUYỄN VĂN SĨ 18/05/2022 01/06/2022
5 NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ 18/05/2022
6 Nguyễn Thị Kim Duyên 18/05/2022
7 THIỀU QUANG HOÀN - LÊ THỊ THÚY 18/05/2022 02/06/2022
8 CÔNG TY TNHH TM DV QC 12THANG5 18/05/2022
9 bùi hữu dũng 18/05/2022
10 Nguyễn Ngọc Thy Thy 18/05/2022