Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tiến Thăng 21/01/2022
3 NGUYỄN THỊ GẤM 21/01/2022
4 NGUYỄN QUANG VINH 21/01/2022
5 NGUYỄN THỊ GẤM 21/01/2022
6 huỳnh thị tố khanh 21/01/2022
7 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT-NGUYỄN PHƯƠNG NAM 21/01/2022
8 LÊ TẤN CƯỜNG 21/01/2022
9 ĐOÀN VĂN TÀI 21/01/2022
10 ĐỖ VĂN NGỌC 21/01/2022 24/01/2022