Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM MINH THẠNH 24/01/2022
3 PHAN THỊ OANH 24/01/2022
4 TRẦN VĂN THI 24/01/2022
5 ĐINH VĂN PHẾT 24/01/2022
6 Trần Thị Xuân Nữ 24/01/2022
7 trần tấn quang 24/01/2022
8 TRẦN VIỆT HẢI 24/01/2022
9 Lê Thị Kim Liên 24/01/2022
10 Lý Kim Yến 24/01/2022