Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 28/10/2021
3 Trần Thị Bích Thùy 28/10/2021
4 Dinh Thi Xuan Huong 28/10/2021
5 PHAN THỊ DIỄM 28/10/2021
6 QUÁCH LINH CHI 28/10/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 28/10/2021
8 Nguyễn Thanh Sang 28/10/2021
9 HỒ ĐĂNG KHOA 28/10/2021
10 LÝ THỊ PHƯƠNG LAN 28/10/2021