Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ ANH THI 02/12/2021
3 Đỗ Nguyễn Xuân Thọ 02/12/2021
4 Phan Thị Thanh Thảo 02/12/2021
5 PHẠM THANH TÙNG 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Thu Thùy 02/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN 02/12/2021
8 Hồ Thị Thạch Thảo 02/12/2021
9 Phan Thị kim Loan 02/12/2021
10 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/12/2021