Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 nguyễn thị ngọc yến 30/11/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/11/2021
5 LÂM XUÂN NGA 30/11/2021
6 nguyễn thị ngọc yến 30/11/2021
7 Trương Thị Minh Mẫn 30/11/2021
8 Trần Thị Ngọc Đến 30/11/2021
9 Dương Văn Thuận 30/11/2021
10 LƯU THỊ HOÀI PHƯƠNG 30/11/2021