Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CAO MINH PHÁT 27/09/2021
2 PHAN THỊ PHỤNG 27/09/2021 29/09/2021
3 Huỳnh Kim Ngân 27/09/2021 30/09/2021
4 HUỲNH THI 27/09/2021 29/09/2021
5 Nguyễn Thị Bình An 27/09/2021
6 NGUYỄN ĐOAN THÙY LINH 27/09/2021 29/09/2021
7 TRẦN VĂN THI 27/09/2021
8 Nguyễn Thị Hoài Thắm 27/09/2021 30/09/2021
9 Lê Thị Thảo Ly 27/09/2021
10 Lê Thị Thảo Ly 27/09/2021