Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CHÂU THỊ THÚY HẰNG 25/09/2022
3 LÊ HỮU VINH 25/09/2022
4 trần thanh vũ 25/09/2022
5 BÙI THẾ HUY 25/09/2022
6 PHẠM QUỐC LÂN- HOÀNG THỊ NGỌC NGUYỆT 25/09/2022 11/10/2022
7 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 25/09/2022
8 NGUYỄN MAI MẪN NHI 25/09/2022
9 LÊ THỤY VÂN HÀ 25/09/2022
10 ÔN NGỌC LINH 25/09/2022