Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Anh Thư 04/12/2021
3 Đoàn Thị Huệ 04/12/2021
4 Đoàn Thị Huệ 04/12/2021
5 Văn Thị Bích Ngọc 04/12/2021
6 Công ty TNHH Du Lịch Tâm Toàn Cầu 04/12/2021
7 Lê Thảo Sương 04/12/2021
8 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 04/12/2021
9 Lê Thảo Sương 04/12/2021
10 Ma Thành Tuyên 04/12/2021