Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 vòng mi lan 05/07/2022
3 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG 05/07/2022
4 THAI THI KIM QUY 05/07/2022
5 LƯU THOẠI CƯỜNG 05/07/2022
6 Trần Quốc Huy 05/07/2022
7 NGUYỄN QUỐC VIỆT 05/07/2022
8 vòng mi lan 05/07/2022
9 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 05/07/2022
10 TĂNG THỊ PHƯƠNG HIỀN 05/07/2022