Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH 27/05/2022
3 Võ Thị Duy Thừa 27/05/2022
4 Nguyễn Thị Mai Hương 27/05/2022
5 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV VÀNG KIM NHƯ PHÁT 27/05/2022
6 Phạm Phương Dung 27/05/2022
7 NGUYỄN ĐẮC TÀI 27/05/2022
8 Tạ Thị Thu Hiền 27/05/2022
9 Huỳnh Thị Hồng Thiên 27/05/2022
10 LÊ VĂN VINH 27/05/2022