Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VĂN NAM ANH 20/01/2022 21/01/2022
3 NGUYỄN SĨ THANH 20/01/2022 21/01/2022
4 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 20/01/2022 21/01/2022
5 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 20/01/2022
6 KHỔNG HOÀNG ĐÌNH PHƯƠNG 20/01/2022
7 NGUYỄN THẾ HIỆP 20/01/2022 11/02/2022
8 NGUYỄN QUANG THUẬN 20/01/2022
9 Bùi Công Lâm - Hồ Thị Thanh Huệ 20/01/2022 11/02/2022
10 PHAN VĂN GIANG 20/01/2022