Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ MÃNH HÀ 23/11/2018 28/11/2018
2 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 23/11/2018 28/11/2018
3 HUỲNH QUỐC HƯNG 23/11/2018 26/11/2018
4 TRỊNH VĂN MON 22/11/2018
5 NGUYỄN THỊ HỒNG 22/11/2018
6 HÀ VĂN THÔNG 22/11/2018
7 Le Nguyen 22/11/2018
8 TRỊNH THỊ NGỌC ANH 22/11/2018
9 Le Nguyen 22/11/2018
10 TESTYT2211.2 22/11/2018 22/11/2018