Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Khánh Huyền 18/08/2022
3 hoàng công linh 18/08/2022
4 VĂN NGỌC PHƯỢNG 18/08/2022
5 NGUYỄN PHAN BẢO NGỌC 18/08/2022
6 Lê Thị Quỳnh Phương 18/08/2022
7 Nguyễn Tri Phương 18/08/2022 05/09/2022
8 Lưu Khánh Huyền 18/08/2022
9 LAM NGUYEN MY TRINH 18/08/2022
10 Lê Thị Quỳnh Phương 18/08/2022