Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thiên Trang 27/01/2022
3 Phạm Phương Thúy 27/01/2022
4 THẠCH THẢO 27/01/2022
5 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 27/01/2022
6 Vũ Thị Bích Viên 27/01/2022
7 LÊ TRƯỜNG KIM 27/01/2022 18/02/2022
8 LÊ HUY THÀNH 27/01/2022
9 Lương Quốc Anh 27/01/2022
10 Phạm Phương Thúy 27/01/2022