Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê thị cẩm nhung 06/12/2021
3 Bùi Thị Túy Hà 06/12/2021
4 Trịnh Ngọc Thảo 06/12/2021
5 TRẦN THỊ THANH TÂM 06/12/2021
6 Nguyễn Thị Kim Phượng 06/12/2021
7 Đinh Thị Ngọc Kim 06/12/2021
8 Phạm Văn Hiền 06/12/2021
9 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 06/12/2021
10 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 06/12/2021