Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐĂNG MINH PHƯƠNG 26/10/2021
3 HUỲNH ĐỖ NGỌC MỸ 26/10/2021
4 NGUYỄN QUANG THÌN 26/10/2021
5 Phạm Như Quỳnh 26/10/2021
6 Ka Uyên 26/10/2021
7 Trần Văn Thi 26/10/2021 02/11/2021
8 LÊ THỊ THANH DUYÊN 26/10/2021
9 LÊ TUẤN ANH 26/10/2021 29/10/2021
10 Trần Văn Thi 26/10/2021 02/11/2021