Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Phát Tính 18/01/2022
3 GIÀNG THỊ THU TRANG 18/01/2022
4 Đồng Viết Hoàng Phương 18/01/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALINET 18/01/2022
6 Nguyễn Quỳnh Trang 18/01/2022
7 Nguyễn Thanh Tùng 18/01/2022 16/02/2022
8 Nguyễn Thị Bình An 18/01/2022
9 Thạch Rít Thi 18/01/2022
10 Lê Văn Hiến - Bùi Thị Ngọc Bích 18/01/2022 10/02/2022