Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CP LOGISTICS HÓA CHẤT XANH 03/12/2021
3 Công ty CP Đầu Tư Và Phát TRiển BĐS Phát Thịnh 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THẠCH CAO THÀNH TÍN 03/12/2021
5 TRỊNH THỊ NHƯ QUỲNH 03/12/2021
6 NGUYỄN QUỐC ANH 03/12/2021
7 trần thị yến 03/12/2021
8 Công ty TNHH BĐS Land Plus Việt Nam 03/12/2021
9 Huỳnh Thị Lài 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Lệ Huyền 03/12/2021