Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG NHẬT HOÀNH ANH 23/10/2021
3 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC 23/10/2021 01/11/2021
4 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC 23/10/2021 01/11/2021
5 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC 23/10/2021 01/11/2021
6 CHỊ MAI 23/10/2021 01/11/2021
7 PHAN THỊ NGỌC ĐIỆP 23/10/2021 26/10/2021
8 ANH MINH 23/10/2021 01/11/2021
9 DNTN NGUYỄN SA 23/10/2021 01/11/2021
10 TĂNG Ý ĐIỀN 23/10/2021 08/11/2021