Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bùi Thị Thu Hồng 27/09/2021 27/10/2021
2 HUYNH HOA LAN 27/09/2021 30/09/2021
3 Pham Van Tin 27/09/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 27/09/2021
5 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021
6 Nguyen Dong Cung Quynh 27/09/2021
7 Vũ Minh Quang 27/09/2021
8 Ngô Tấn Hòa 27/09/2021 30/09/2021
9 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY 27/09/2021 27/10/2021
10 CHÂU NGỌC TÚ 27/09/2021