Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 TRẦN VĂN THI 07/05/2021
3 CÔNG TY TNHH AFSO 07/05/2021
4 TRẦN VĂN THI 07/05/2021
5 LÊ NHẬT TRUNG 07/05/2021
6 CÔNG TY TNHH AFSO 07/05/2021
7 Lê Thùy An 07/05/2021
8 TRẦN VĂN THI 07/05/2021
9 Phạm Như Quỳnh 07/05/2021
10 Đoàn Thị Hoài Hiệp 07/05/2021