Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tùng Long 20/10/2021
2 NGUYỄN VĂN HUY 20/10/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 20/10/2021
4 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 20/10/2021
5 Ngô Bửu Trâm 20/10/2021 25/10/2021
6 Bùi Minh Trung 20/10/2021 27/10/2021
7 Võ Thị Như Ngọc 20/10/2021
8 HỨA LAI MINH 20/10/2021 25/10/2021
9 LÊ THỊ HẠNH HOA 20/10/2021 29/10/2021
10 Đoàn thị kim anh 20/10/2021 24/11/2021