Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 19/01/2022
3 HUỲNH CHÍ DÂN - ĐỖ THỊ KIM ANH 19/01/2022 10/02/2022
4 TRẦN VĂN THI 19/01/2022
5 Trần Thị Cẩm Loan 19/01/2022
6 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 19/01/2022
7 NGUYỄN NHƯ BÍCH TRÂM 19/01/2022 20/01/2022
8 Trát Thị Thanh Lan 19/01/2022
9 Phạm Hải Vy 19/01/2022
10 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 19/01/2022