Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HỮU LỘC 30/06/2022
3 Phạm Thị Loan Anh 30/06/2022
4 NGUYỄN TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 30/06/2022
5 LÊ THỊ KIỀU OANH 30/06/2022
6 PHAN LÊ THÙY TRANG 30/06/2022
7 NGUYỄN TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 30/06/2022
8 TRẦN CÔNG DƯƠNG 30/06/2022
9 NGUYỄN TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 30/06/2022
10 Dương Thị Hiểu 30/06/2022