Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 04/12/2021
3 Thảo Nguyên 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 04/12/2021
5 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/12/2021
6 Trịnh Thị Dinh 04/12/2021
7 Cao Thị Hồng Lại 04/12/2021
8 Lê Thu Thảo 04/12/2021
9 Nguyễn Hoàng Hải 04/12/2021
10 TRẦN VŨ HOÀI LAM 04/12/2021