Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Chung Bội Trân 08/12/2021
3 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KITRACO 08/12/2021
4 TRANG PHƯỢNG HẰNG 08/12/2021
5 Trần Thanh Bình 08/12/2021
6 Chung Bội Trân 08/12/2021
7 PHẠM THỊ LUYẾN 08/12/2021
8 Tô Lê Anh Quang 08/12/2021
9 Nguyễn Thành Nhân 08/12/2021
10 Công ty cổ phần TM và DV du lịch Hương Nam Việt 08/12/2021