Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THIỆN HỒNG LIÊN 28/01/2021 26/11/2020
2 Nguyễn Thị Thúy Linh 28/01/2021 26/11/2020
3 Nguyễn Thị Trâm Anh 28/01/2021 26/11/2020
4 Nguyễn thị kiều 28/01/2021
5 Mai Lan Vi 28/01/2021
6 BÙI MINH HÀ 28/01/2021 26/11/2020
7 Nguyễn Thị Phương Lan 28/01/2021 26/11/2020
8 ĐẶNG THU HẰNG 28/01/2021 26/11/2020
9 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 28/01/2021
10 HUỲNH VĂN KHA LIÊN 28/01/2021