Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Hiểu Đình 28/10/2021
3 LÊ TRẦN THANH MAI 28/10/2021
4 LÊ TUẤN KIỆT 28/10/2021
5 HÀ MINH TRƯỜNG 28/10/2021
6 Nguyễn Minh Tài 28/10/2021
7 PHAN HUY HIẾU 28/10/2021
8 Phan Văn Hải 28/10/2021
9 nguyễn Lê Minh Châu 28/10/2021 04/11/2021
10 Lâm Thanh Hà 28/10/2021