Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/11/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN 27/11/2021
4 CÔNG TY TNHH JULIAN VIỆT NAM 27/11/2021
5 TRẦN THỊ BẢO LINH 27/11/2021
6 RAINER ALFRED HEINRICH HILGERT 27/11/2021
7 Pham Tan Dat 27/11/2021
8 CÔNG TY TNHH MTV SX TM THÉP ĐÔNG GIA NGHI (TRẦN QUỐC TOÀN) 27/11/2021
9 PHAN THỊ NGUYỆT 27/11/2021
10 TRẦN THỊ MỸ LOAN 27/11/2021