Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Phượng Mỹ Ngọc 03/12/2021
3 Phạm Thành Đạt 03/12/2021
4 LÊ HIẾU THẢO 03/12/2021
5 Nguyễn Phúc Thành 03/12/2021
6 VÕ LÊ NGỌC DIỄM 03/12/2021
7 TRẦN THỊ NAM HÀ 03/12/2021
8 ĐINH THỊ THU DUNG 03/12/2021
9 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
10 TRẦN THỊ THANH NIÊN 03/12/2021