Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vu T Le Huyen 06/12/2021
3 TRẦN MINH KHÔI 06/12/2021
4 Nguyễn Thị Mai Anh 06/12/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Hằng 06/12/2021
6 Tô Hồng Lợi 06/12/2021
7 Trịnh Thị Kim Ngọc 06/12/2021
8 Hoàng Minh Huệ 06/12/2021
9 mai thị hồng anh 06/12/2021
10 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 06/12/2021