Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thanh Phước 28/01/2022
3 LE THI VU HANG 28/01/2022 15/02/2022
4 Phan Lê Thanh Nhàn 28/01/2022 15/02/2022
5 Nguyễn Thị Ngọc Tú 28/01/2022 15/02/2022
6 Lê Thị Thu Hiền 28/01/2022 11/02/2022
7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/01/2022 11/02/2022
8 MS NGÂN - BƯU ĐIỆN 28/01/2022 10/02/2022
9 Lê Thị Thu Hiền 28/01/2022 15/02/2022
10 Nguyễn Thị Hiền 28/01/2022 15/02/2022