Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 23/01/2022
3 LÝ HOÀI UYÊN 23/01/2022
4 Nguyễn Hoàn Hảo 23/01/2022
5 Lê Vũ Tiến 23/01/2022
6 NGUYỄN VĂN HOÀ 23/01/2022
7 PHAN TẤN VHẬU 23/01/2022
8 NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM 23/01/2022
9 NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM 23/01/2022
10 LÊ NGUYỄN THIÊN TRANG 23/01/2022