Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 09/08/2022
3 NGUYỄN ĐẶNG TỐ NGUYÊN 09/08/2022
4 MAI HOÀNG MỸ 09/08/2022
5 LEO THỊ HƯƠNG GIANG 09/08/2022
6 DƯƠNG ĐÌNH PHONG 09/08/2022
7 Đào Vũ Hải Bình 09/08/2022
8 VŨ THỊ HOÀNG THẢO 09/08/2022
9 NGUYỄN NGỌC VŨ 09/08/2022
10 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 09/08/2022