Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN TẤN PHÁT 04/12/2021
3 Trần Tường Linh 04/12/2021
4 Phạm Thị Ngọc Hiền 04/12/2021
5 Công Ty TNHH Sức Khỏe Xanh Tâm Phúc 04/12/2021
6 ĐOÀN THỊ THÙY TRANG 04/12/2021
7 Nguyễn Thị Minh Vân 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 Lê Minh Chánh 04/12/2021
10 Lê Thị Thùy Trang 04/12/2021