Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Thị Thúy Việt 23/09/2019 25/09/2019
2 QUÁCH NGỌC BÍCH 23/09/2019
3 TRIỆU KHẢ MẪN 23/09/2019
4 LÊ THỊ BÉ 23/09/2019
5 TRẦN THỊ CẨM TÚ 23/09/2019
6 PHAM SY TOAN 23/09/2019
7 Nguyễn Trương Thiên Kim 23/09/2019
8 NGUYỄN VĂN CƯ 23/09/2019
9 AVENUE TO SUCCESS-DHL 23/09/2019 02/10/2019
10 A.E & T CO.LTD HCMC-DHL 23/09/2019 02/10/2019