Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI MINH VU 17/09/2019
2 LA THỊ NGỌC NHƯ 17/09/2019 19/09/2019
3 IDP EDUCATION PTY LTD-DHL 17/09/2019 26/09/2019
4 IDP VIETNAM-DHL 17/09/2019 26/09/2019
5 IDP EDUCATION VIETNAM CO.LTD-DHL 17/09/2019 26/09/2019
6 IDP EDUCATION-DHL 17/09/2019 26/09/2019
7 IDP EDUCATION VIETNAM CO.LTD-DHL 17/09/2019 26/09/2019
8 ĐÀO VŨ KHOA 17/09/2019
9 Lee Mi Hee 17/09/2019
10 Huỳnh Hồng Trân 17/09/2019