Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Anh Tuấn 28/01/2022
3 Huỳnh Lê Hoàng Diễm 28/01/2022
4 Trần Văn Nhiều 28/01/2022
5 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 28/01/2022
6 TRẦN VĂN SỬ 28/01/2022 18/02/2022
7 Ngô Ngọc An 28/01/2022
8 LÊ VĂN VÂN 28/01/2022 15/02/2022
9 Phùng Thị Hoa Hường 28/01/2022
10 QUÁCH NHÂN THÌNH 28/01/2022 15/02/2022