Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ THANH TÂM 02/03/2021 03/03/2021
2 TÔN NỮ TỐ UYÊN 02/03/2021 03/03/2021
3 Le HOng Xuyen 02/03/2021
4 Phan Thị Út 02/03/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/03/2021
6 NGUYỄN PHƯỚC HÒA 02/03/2021
7 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 02/03/2021
8 Trương Vân Trường 02/03/2021
9 Nguyễn Tuất Luân 02/03/2021
10 Lại Thị Kim Nga 02/03/2021