Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN TÀI 19/04/2021
2 Nguyễn Thị Thu Hà 19/04/2021
3 NGUYỄN HẢI YẾN 19/04/2021
4 Huỳnh Ngọc Tuấn 19/04/2021
5 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 19/04/2021
6 LƯU MỸ GIA 19/04/2021
7 NGUYỄN THỊ THANH 19/04/2021 22/04/2021
8 NGUYỄN NGỌC HẠNH 19/04/2021
9 VŨ NGỌC ANH 19/04/2021 23/04/2021
10 BEN MCNALLY-FEDEX 19/04/2021 27/05/2021