Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Thị Bích Viên 17/06/2021
2 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 17/06/2021
3 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 17/06/2021
4 Nguyễn Quốc Thống 17/06/2021
5 Lâm Thụy Thùy Trang 17/06/2021
6 Nguyễn Tấn Danh 17/06/2021
7 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 17/06/2021
8 HUỲNH NGỌC KHOÁNH 17/06/2021 18/06/2021
9 HOÀNG TRƯỜNG KỲ 17/06/2021 18/06/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ 17/06/2021 07/07/2021