Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hồng Thơm 26/10/2021
3 THAI THI KIM QUY 26/10/2021
4 VŨ THỊ BẮC 26/10/2021
5 Nguyễn Quốc Tân 26/10/2021
6 NGUYỄN NGỌC GIÀU 26/10/2021
7 Hà Thanh Tùng 26/10/2021
8 LÊ THỊ KIM OANH 26/10/2021 29/10/2021
9 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 26/10/2021
10 HUỲNH THỊ THÙY LINH 26/10/2021 09/11/2021