Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bình An 17/01/2022
3 Nguyễn Minh Trí 17/01/2022
4 Nguyễn Minh Trí 17/01/2022
5 TRẦN VIỆT HẢI 17/01/2022
6 Phạm Thành Trung 17/01/2022
7 Lý xuân lành 17/01/2022
8 Nguyễn Anh Minh Thư 17/01/2022 26/01/2022
9 phạm văn cho - chấm dứt (lấy hồ sơ gốc) 17/01/2022 21/01/2022
10 nguyễn hồng yến - cấp mới 17/01/2022 21/01/2022