Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG ĐÌNH BẢO TÂN 26/01/2021
2 Nguyễn Hữu Anh Thư 26/01/2021
3 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 26/01/2021 01/02/2021
4 Lê Ngọc Duyên 26/01/2021
5 TRẦN GIA HƯƠNG 26/01/2021 17/02/2021
6 LÊ CHUNG NGUYÊN 26/01/2021 01/02/2021
7 ĐÀM VĂN THỦY 26/01/2021 27/01/2021
8 CAO THỊ THẢO VI 26/01/2021 17/02/2021
9 ĐÀM VĂN THỦY 26/01/2021 27/01/2021
10 VÕ THỊ NGỌC YÊN 26/01/2021