Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CHUNG KIM LIÊN 17/05/2021
2 Trần Thị Thương 17/05/2021
3 Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại LIÊN KẾT 17/05/2021
4 Trương Ngọc Mỹ Nhung 17/05/2021
5 Quan Phượng Minh 17/05/2021
6 Nguyễn Thanh Trúc 17/05/2021
7 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/05/2021
8 Bùi Trung Hiếu 17/05/2021
9 Phạm Cao Minh Hoàng Em 17/05/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ 168 17/05/2021