Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
2 LÊ THỊ HẢI YẾN 17/06/2021
3 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 17/06/2021
4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NHUNG HỒNG 17/06/2021
5 Phan Thị Ánh Điệp 17/06/2021 22/06/2021
6 Nguyễn Tấn Danh 17/06/2021
7 HOÀNG DIỄM LAN 17/06/2021
8 Trần Văn Lê 17/06/2021
9 Nguyễn Thị Kim Hoa 17/06/2021
10 CO6NG TY TNHH VIỆT NA PAIHO 17/06/2021 30/06/2021