Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Kim Đăng Minh Nguyệt 17/01/2022 20/01/2022
3 Trần Thị Thuý Hằng 17/01/2022 20/01/2022
4 LƯƠNG THỤY KHÁNH THY 17/01/2022
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 17/01/2022 26/01/2022
6 Công ty TNHH Neosys Việt Lợi 17/01/2022 03/03/2022
7 THAI THI KIM QUY 17/01/2022
8 TRẦN VĂN THI 17/01/2022 26/01/2022
9 TRẦN VĂN THI 17/01/2022 26/01/2022
10 TRẦN VĂN THI 17/01/2022 26/01/2022